Ljubljana – Brnik

Za sva ostala odredišta poslati upit mailom.
Moguće plaćanje u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan izdavanja računa.